Profesor Branislav Ivanović – excelentný štatistik

Prof. Ivanovič získal titul Dr.na Sorbone, ktorá bola založená v Paríži v rokoch 1253/57. Dodnes je excelentnou univerzitou a za jeho čias z 15 000 uchádzačov prijali 1 500 ako to spomínal na prednáškach už vtedy bola najväčším centrom vysokoškolského štúdia vo Francúzsku. Profesor Branislav Ivanović bol moji dekanom na postgraduálnom štúdiu v rokoch 1963 – dec. 1965 v Belehrade. Štúdium organizoval „Jugoslovenski institut …
Čítať ďalej Profesor Branislav Ivanović – excelentný štatistik

Ing. Vladimír Lexa st. – aj chemik aj ekonóm

Narodil sa 8. mája 1937 v Bratislave. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu chemickú. V roku 1961 získal titul inžiniera v odbore analytická chémia. Študoval aj na Právnickej fakulte UK Bratislava. Docentúru a ašpirantúru si urobil na STU v odbore odvetvové ekonomiky. Človek, ktorý sa, žiaľ, stretal s jednostranným pohľadom na jeho celú rodinu..

Prof. Jaroslav Habr, DrSc., znalec svojho odboru

Jaroslav Habr sa narodil 29/7/1911. Na Vysokej škole obchodnej získal titul Ing. a aj doktorát obchodných vied. Bol asistentom veľkého českého ekonóma Prof. J. Macka. Založil a viedol Sociálne ekonomický ústav Ústrednej rady odborov. Po 1950 nemohol z politických dôvodov vykonávať svoju profesiu. Pracoval ako robotník a súkromne sa vzdelával v oblasti ekonomických aplikácií matematických metód. K vedeckej …
Čítať ďalej Prof. Jaroslav Habr, DrSc., znalec svojho odboru

Ota Šik – ekonóm reformátor

Môj pohľad na akademika O. Šika bude osobnejší. Bol to O. Šik, ktorý mi oznámil, že na zahraničné štúdiá pôjdem práve ja. Uchádzačov bolo 10 a vedúci katedry mi pred konkurzom povedal: „ Jaro, veď ak sa Ti to nepodarí, nerob si z toho nič, budeš naďalej členom katedry. je tam až 9 Čechov“. Neviem, čo rozhodlo, vedel som celkom …
Čítať ďalej Ota Šik – ekonóm reformátor

Viktor Pavlenda – hĺbavý ekonóm

Rodák z Katarínskej Huty. Viktor Pavlenda sa narodil 23. januára 1928. Vysokoškolské vzdelanie získal v roku 1951. Začal študovať na gymnáziu, ale  potom pokračoval na Obchodnej akadémii, na ktorej zmaturoval v roku 1947. Po maturite sa zapísal na VŠO, z ktorej sa stala VŠE a dnes je to Ekonomická Univerzita.

Profesor Karvaš – teoretik aj praktik, svedok dávnych čias

Pripomeniem aj veľký životný príbeh prvého guvernéra SNB. Imrich Karvaš sa narodil v roku 1903 neďaleko od mojej rodnej dedinky v obci Varšany, ktorú v roku 1948 premenovali na Kalinčiakovo a dnes je súčasťou Levíc. To bol jeden z dôvodov, že som sa zaujímal o jeho dielo a život.