Vláda už vie, čo bude robiť  

Programové vyhlásenia vlády má 88 strán. V časti 2. Podpora trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva sa uvádza, že:

„Podľa článku 55 ods. 1 ústavy hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Podľa článku 55a ústavy Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, ktoré sa zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov“.

PVV má málo číselných informácií.

 

 

Aby som zjednoznačnil význam pojmu číselná informácia, čo očakávam od PVV, tak uvediem toto: pilot A opíše pozíciu lietadla takto – letím veľmi rýchlo, letím veľmi vysoko a je tu veľká zima. Pilot B nám povie: letím rýchlosťou 850 km za hodinu, letím vo výške 10 200 m a je tu mínus 52 stupňov Celzia. Programové vyhlásenie vlády je také ako hlásenie pilota A.

Ekonómovia nehovoria iba o raste ekonomiky, hovoria aj o rozvoji poľnohospodárstva, či rozvoji priemyslu. Ba aj o rozvoji ekonomiky. Na to však nestačí HDP, to je iba číslo, nie miera outputu ekonomiky. HDP je však predovšetkým ekonomickým nástrojom riadenia. Preto si všimnime tri miery outputu ekonomiky.

 

  • Prvou mierou je HDP s týmito položkami

 

Hrubý domáci produkt  500
mínus spotreba fixného kapitálu    44
rovná sa Netto národný produkt  456
mínus nepriame dane podnikov    50
mínus transferové platby podnikov      2
mínus bežný prebytok štátnych podnikov      2
plus subvencie      4
Rovná sa Národný príjem 410

 

Jasné vymedzenie. Ide o zrozumiteľný uhol pohľadu ekonóma, aby mohol urobiť správne ekonomické rozhodnutie. Čitateľ by si mal dobre prečítať texty pred číslami.

 

  • Druhou mierou outputu ekonomiky sú príjmy domácností, vypočítajú sa z národného príjmu

 

Národný príjem 410
mínus zisky akciových spoločností    40
mínus príspevky zamestnanca do sociálneho zabezpečenia    12
plus transferové platby vlády (penzie)    26
plus transferové platby podnikov      2
plus netto úroky platené vládou      8
plus úroky platené spotrebiteľmi      2
plus dividendy    12
mínus príspevky na sociálne zabezpečenie zamestnávateľa      8
Rovná sa Príjem domácností 400

 

  • Treťou mierou outputu je disponibilný príjem 

 

Vypočíta sa z príjmov domácností

 

Príjmy domácností 400
mínus dane z príjmu fyz. osôb   48
Rovná sa disponibilný príjem 352
mínus úspory domácností   30
Rovná sa výdavky domácností 322
Výdavky obyvateľstva na spotrebu 320
Úroky platené spotrebiteľmi     2

 

 

 

 

Ľahko vypočítame percentuálny podiel všetkých uvedených veličín v 3 mierach na HDP. A táto množina údajov, štruktúra makroekonomických veličín by mala byť cieľovou v PVV. V čl. 58 Ústavy sa hovorí: finančné hospodárstvo SR sa spravuje štátnym rozpočtom. Na schéme nižšie vidieť obdĺžnik vláda a jasné sú jej príjmy a jej výdavky. Čitateľ vidí aj zhodu obrázku s vyššie uvedenými tromi mierami outputu. Dôležitá je však “hrúbka“ uvedených tokov, ktorú treba vypočítať (vládni ekonómovia); ekonometrickým modelom.

 

 

Táto schéma zobrazuje kolobeh finančných tokov ekonomiky a ukazuje kde príslušný tok začína a šípka ukáže kde končí. V geometrických útvaroch sú príslušní textové označenia tokov.

 

 

Záver

„Protirečivá jednota“ ekonomických názorov politikov v SR, a aj EÚ vyplýva z neakceptovania ekonomických poznatkov a z ľubovôle politikov. Celú obsahovú bohatosť vzťahov na schéme, súvislostí a javov spoločenského a ekonomického vývoja treba pokladať za základ pri tvorbe programov vlád.

Rozhodujúcim pritom bude nie formálno – proklamačné tvrdenia v texte programu, ale hľadisko existencie kompaktného programu, celistvého a súdržného programu s cieľom zabezpečiť uspokojenie potrieb občanov a fungovanie ekonomiky v určených rámcoch ako to vidno v 3 mierach, ktoré musia byť v súlade s vedou. HDP v jeho komplexnosti musí byť nástrojom riadenia ekonomiky.

 

 

Prof. J. Husár

Bratislava 16/11/2023

 

 

 

0 0 hlasy
Article Rating
Odoberať
Notify of
guest

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

14 Comments
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasov
Inline Feedbacks
View all comments
Jozef Hlušek
Jozef Hlušek
18. novembra 2023 18:44

Vážený pán Profesor, Vaše úvahy sú čím ďalej tým „dostupnejšie“ aj neekonómom a tak plnia čoraz lepšie svoju osvetovú funkciu, čo je veľmi dôležité a záslužné. A teraz vecne k publikovanému stanovisku k PVV.
1. Myslím, že nie je chybou, že tento vládny materiál je koncipovaný vo veľmi všeobecnej rovine – je to predovšetkým politický materiál pre ozaj čo najširšiu verejnosť – je to politická deklarácia.
2. Konkrétne ciele a cesty k ním si musia podrobne spracovať aj v numerickej podobe jednotlivé rezorty a zastrešovať ich musí MF /kedysi SLPK/.
3. Obávam sa že niet lepšej alternatívy ako je tá, ktorú máme po takmer štyroch rokoch debilizmu konečne pri moci. To však neznamená že by sme ju nemali kontinuálne kritický hodnotiť, práve naopak. Príležitostí bude po 100 dňoch dosť a dosť. 4. Už iba povzdych: Nikdy nebude dobre, pokým väčšinu ministrov a poslancov tvoria ľudia s titulom JUDr. alebo sociálny pracovník

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
19. novembra 2023 6:42
Odpovedať  Jozef Hlušek

Vážený pán inžinier,
táto moja úvaha je asi menej dostupná, lebo HDP sa bežne chápe ako súčet určitých veličín, konkrétne HDP = C + I + G + (X-M), teda výdavky obyvateľstva + výdavky na investície + saldo zahraničného obchodu. V úvahe som dal celkom iný pohľad na HDP. Od HDP vo výške 500 som začal pripočítavať a odpočítavať určité položky a získal som národný príjem 410 jednotiek a opäť som pripočítaval a odpočítaval určité položky a získal som príjmy domácností vo výške 400 jednotiek, ale príjmy domácnosti sa zdaňujú a tak im zostane disponibilný príjem, ak od neho odpočítam úspory domácností musím získať ich výdavky, ktoré sa delia na výdavky na spotrebu a na úroky ktoré domácnosti platia. V tomto rozklade HDP vidím ozaj položky, ktoré denne stretáme. Ak si pozriete národný príjem a odpočítate od neho zisky a.s. a odpočítate príspevky zamestnanca na sociálne zabezpečenie hneď operujete s 2 veličinami, makroekonomickými veličinami na ktoré môže štát pôsobiť a pôsobí, napr. na zisk spoločností pôsobí daňou zo zisku právnických osôb. Teda, keď som spomenul v úvahu štruktúru veličín ako percento z HDP mám cieľ, ktorý by spoločnosť mala dosiahnuť. Tá štruktúra sa iste mení, zoberte si len naše príspevky na sociálne zabezpečenie, koľko sa o tom píše. Teda vláda nemá povedať, že HDP vzrastie o 2%, ale aké budú ekonomické nástroje, ktoré sa budú týkať tých veličín, ktorú sú medzi HDP, národným príjmom a príjmami domácností. To je ekonomická politika.
Za postreh ďakujem.
jhusár

Marián Moravčík
18. novembra 2023 12:17

Pán profesor,
tiež ďakujem za fundovaný rozbor, no na rozdiel od predchádzajúcich komentátorov si zoberiem rolu diablovho advokáta (Fico ma po voľbách zatiaľ mierne pozitívne prekvapuje).
Zdržanlivosť PVV s dávaním kvantitatívnych sľubov vnímam skôr kladne z týchto dôvodov:
1. Len pred týždňom sme spoločne kritizovali ukazovateľ HDP ako nedostatočný a príliš „gumený“. Keby PVV novej vlády malo za základy tie isté ukazovatele a ten istý prístup ako nadnárodné liberálno-kapitalistické „think-tanky“, ihneď by som nad touto vládou zlomil palicu. Znamenalo by to, že sa nič reálne nezmení.
2. Spomínam si, že takto pred vari necelým rokom sme kritizovali Odorove PVV. Tam určité kvantitatívne ukazovatele boli – výdavky na obranu 2 % HDP alebo viac. Teda bez ohľadu na situáciu a životnú úroveň, lebo „medzinárodné záväzky Slovenska“. Fico ako jeden z pilierov PVV postavil suverenitu vlády Slovenska a kvôli tomu som schopný odpustiť mu veľa menej podstatných chýb.
3. Fico nepredstavil nekonkrétny plán bez kritérií. Ale to jeho kritérium je subjektívne – aby na konci mandátu cítil každý občan určité zlepšenie. Toto je veľmi významná vec, lebo tým naznačil, koho považuje za svojho „nadriadeného“ – každého občana namiesto mediálnych analytikov, ktorí by mu na konci mandátu mohli vyčítať, že vláda nesplnila akýsi kvantitatívny sľub. Je to v súlade s jeho predsavzatím, že Slovensku nesmú vládnuť médiá.
4. Poukážem z histórie na Košický vládny program. Ten tiež obsahoval veľmi málo konkrétnych kvantifikovaných záväzkov, ale načrtol smerovanie oslobodeného Československa. Bolo to logické, lebo nová vláda začínala z diskontinuity. Prijal by som pozitívne, keby PVV novej vlády tiež bolo signálom diskontinuity vo vývoji Slovenska.

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
19. novembra 2023 6:55

Pán inžinier,

toto ste napísali veľmi dobre: Fico nepredstavil nekonkrétny plán bez kritérií. Ale to jeho kritérium je subjektívne – aby na konci mandátu cítil každý občan určité zlepšenie. Toto je veľmi významná vec, lebo tým naznačil, koho považuje za svojho „nadriadeného“ – každého občana namiesto mediálnych analytikov, ktorí by mu na konci mandátu mohli vyčítať, že vláda nesplnila akýsi kvantitatívny sľub. Je to v súlade s jeho predsavzatím, že Slovensku nesmú vládnuť médiá.
Práve o tom píšem v rozklade ukazovateľa príjmy domácností. Tam je položka daň z príjmu fyzických osôb a tam je položka úspory domácností. Tu musí Fico robiť takú politiku, aby sa tí ľudia mali lepšie, ako uvádza motto PVV. Teda hospodárska politika má pôsobiť na všetky makroekonomické veličiny, ktoré sa v mojom rozklade HDP nachádzajú. Vidíte tam transferové platby vlády a v zátvorke ako príklad sú penzie, ale tam sú aj detské prídavky, či iné položky. Teda tie treba, všeobecne povedané optimalizovať, v tom je ekonomická politika. Zato som čitateľa požiadal, aby si dobre všimol položky.
Ďakujem
jhusár

Juraj Janošovský
Juraj Janošovský
18. novembra 2023 2:35

Upozornenie autora na absenciu numerických parametrov v PVV ukazuje na slabé postavenie provincionálnej vlády. Tento stav však nie je dobrovoľne vybraná, ale vnútená pozícia. Teda dovolím si tvrdiť, že tento handicap je výsledkom predchádzajúcich vlád, režimu, systému. Absencia údajov len potvrdzuje, že vláda nemá v rukách nástroje na reálne plánovanie a riadenie ekonomiky na Slovensku. Nemôže si dovoliť nič viac, ako uviesť svoje priority a dúfať, že ich hospodárske subjekty akceptujú. PVV je teda primárne politický, (bohužiaľ) nie ekonomický dokument. Kompradorské vlády majú len vymedzený priestor svojho pôsobenia. R. Fico to na sneme Smeru definoval: nie sme vláda samovražedného programu… Relativizácia (ako politický postoj a program), je zrozumiteľná politická deklarácia. Známa z churchillovského: (demokracia) nie je dokonalá, ale nič lepšieho nemáme… Ficova vláda nie je dokonalá, ale iná vládna koalícia je ďaleko horšia. Zvykneme si na to, že sme kolónia? Zvykáme si? Zvykli sme si?

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
19. novembra 2023 7:17

Pán inžinier,
ďakujem pekne za Vaše postrehy. Ja som dal iný rozklad HDP, ktorý pokladám za zásadný z hľadiska tvorby hospodárskej politiky Podrobne ho rozberám v mojej knihe Aj ekonómia je veda. Treba zmeniť podstatu hospodárskej politiky, na ktorú sme si zvykli, ako píšete. Pozrite si odpoveď . Hlušekovi a p. Moravčíkovi.
Ďakujem
jhusár

Peter Zajac-Vanka
Peter Zajac-Vanka
17. novembra 2023 17:04

Pán profesor, opäť vynikajúca osveta – a aj pre súčasnú vládu.
Citujem Vás že treba „hľadisko existencie kompaktného programu, celistvého a súdržného programu s cieľom zabezpečiť uspokojenie potrieb občanov a fungovanie ekonomiky v určených rámcoch“
Viete, stačí si porovnať s odórovským PVV, ktoré nebolo v júni prijaté na NR SR. To bolo „niečo“…
Už len to motto súčasného PVV:: žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie.
Zahrnuli tam sociálne, kultúrne i ozaj vnútrobezpečnostné a zahraničnobezpečnostné potreby občanov Slovenska.
Chválim ten program, pretože je ozaj celistvý a kompaktný. Je to scenár, čo sa týka režie, teda uskutočňovania, to bude závisieť od schopností každého jedného ministra vlády a ich kolektívov, ale fandím im.
Nezačali nárekmi nad zlou dlhovou situáciou – to už bolo i pred 2023. Nezačali radikalizovaním finančných reštrikcií – to je to najľahšie, vyžmýkať obyvateľstvo.
A zaznela i požiadavka vyrovnávať ekonomicky jednotlivé regióny – prvý raz je vo vláde i predstaviteľ Združenia miest a obcí Slovenska.
Držím im palce a dúfam, že Vás povolajú k poradenstvu.

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
17. novembra 2023 18:12
Odpovedať  Peter Zajac-Vanka

Peter,
poznám aj Tvoje, aj moje knihy. Poznám aj Tvoju prac aj moju prax. Mrzelo ma, že export Tlmáč, kde som robil sa započítaval do exportu 1. brnenskej, kde sme patrili. Obaja vieme, čo je ekonomická demokracia, obaja publikujem naše úvahy. PVV si zhodnotil z hľadiska obsahu problémov, ktoré nás čakajú veľmi dobre, autori ich vyčerpali. Nekvantifikovali však ciele, a zabudli na input/output analýzu a systém národných účtov. ŠR je len jeden účet, ale ten má väzby a tie treba vedieť vyhodnotiť. Obom nám ide o slovenskú ekonomiku a nie ekonomiku na Slovensku, čo je priam geniálny pojem. Obaja vieme, čo treba robiť. Nikto z koalície nemá odborné dielo z ekonómie a tak aj text PVV nie je dôkladný, presný niekde až nekorektný, teda pojmovo
Ďakujem Ti
jaro

Dušan
Dušan
17. novembra 2023 15:33

Vážený pán kolega,
vy to viete správne, na podklade ekonomickej vedy, predstaviť filozofiu tvorby Rozpočtu vlády na správu Slovenska. Je to logické.
Doterajšie vlády od roku 2020 nemali ani záujem opierať sa na vedecké a reálne plánovanie, na to nemali základné vedomosti. Ich voluntaristický prístup doviedol naše hospodárstvo na najnižšie priečky Európskych štátov.
Teraz po nástupe (dovolím si nazvať) obrodnej vlády, stály „mainstream“ vyrazil do útoku na spochybňovanie akýchkoľvek opatrení, ktoré nastupujúca vláda začala realizovať.
Dnes som si pozrel na prebiehajúci Snem strany Smer a verím, že sa nám objavuje svetielko na konci toho dlhého tunela obnovy ekonomiky a správneho štátu Slovenska, ktorý nás čaká.
Uvidíme. Verím, že to nemôže byť taká katastrofa ako v priebehu uplynulých 3.5 rokov, keď na všetkých pozíciách štátu boli nevzdelaní a neschopní, resp. všetkého schopní ľudia.

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
17. novembra 2023 16:31
Odpovedať  Dušan

Vážený pá profesor,
ekonomika je veľký systém, jeho komplexnosť nepostihneme bez vhodného nástroja. Ten odhalí slabé miesta fungovania ekonomiky. Ekonómia má 2 nositeľov Nobelových cien z nástrojov, nevyužívame ich. A práve aj PVV má odrážať fundovane problémy ekonomiky a hlavne potrebnú terapiu pomocou adekvátneho metodologického aparátu . Texty PVV na 88 stranách sú iba slohovým cvičením. Práve rozpočet vlády má veľa spojení na rôzne oblasti ekonomiky ako to vidieť aj na schéme v úvahe.

Aj na kosenie trávy potrebujeme kosu a nie hrable. A kosou treba vedieť narábať.
Ďakujem
jhusár

Karol Fajnor
Karol Fajnor
17. novembra 2023 11:56

Vážený pán profesor. Veľmi pekne ďakujem za ďalší článok. Nadviažem aj na Julka. Asi som nenapraviteľný optimista a trochu som uveril rétorike R. Fica pred voľbami. Hovoril akú chybu urobil v poľnohospodárstve ako aj iných odvetviach. Veril som že to čo môžme urobiť doma, okamžite realizujeme. Veril som že začne ochrana pôdy celkom a v tom samozrejme priorita poľnohospodárska pôda. Presne žiaľ PVV nie je materiál ktorý by bol základom rozvoja SR a hlavne zvýšenie kvality života ako aj životnej úrovne občanov. Veril som že Fico povie:“ Máme viac ako 800 000 spoluobčanov v chudobe. Aby sme do konca volebného obdobia toto zmenili, pripravili sme súbor opatrení ktoré obsahuje PVV.“ No som len optimista. Ale verím že budúca vláda SR bude postupovať ako navrhujete. Ešte raz vďaka za erudované stanovisko. Pán Profesor mám k Vám prosbu. Spomínali ste ako ste začiatkom 90tych rokov pracoval vo Viedni pre EHK. Porovnávali ste zdravotné a sociálne štandardy štátov Európy. Prvé skončilo Švédsko a druhá ČSSR. Poprosím ak by bolo možné urobiť o tomto článok. Aké kritériá sa porovnávali. Vďaka. Karol Fajnor

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
17. novembra 2023 12:23
Odpovedať  Karol Fajnor

Vážený pán Fajnor,

ďakujem za ozaj vážne tvrdenia. Ako sa hovorí, cestu po roku 1993 sme nezvládli, žiaľ z nedostatku skúseností politikov, ako aj zato, že vlády nemali dlhodobejšiu stratégiu ďalšieho spoločensko -ekonomického rozvoja Slovenska v tomto ozaj hektickom čase, zvlášť posledných 10 rokov. Nezvládli sme ich. Verím, že vláda p. R. Fica bude oveľa konkrétnejšia ako v PVV. Majú veľké skúsenosti.

Mám spracovaný materiál, kde porovnávam Slovensko pred rokom 1989. Treba hovoriť koľko podnikov u nás zničila privatizácia, napr. ZSMK Tlmače, kde som robil.
Ďakujem
jhusár

Julius Forsthoffer
17. novembra 2023 10:06

17.11.2023
Milý Jarko Husár,
Ďakujem za postreh, ale čakal si v PVV niečo iné, dokonca viacej konkrétne? Takých múdrych tam nemajú aby to zostavili a keby chceli byť pravdovravní, tak by to bol materiál o „národnej katastrofe“.
Takže môj postreh je, že PVV je vec; teda viac-menej formálny dokument, ktorý sa od novej vlády vyžaduje, ale nakoniec ju nijako nezaväzuje; V tomto prípade je to materiál, ktorý trhajú na franforce: opozícia, aj mimovládky, aj každý komu tečú financie zo zahraničia na rozvracanie štátu, (ale aj Ty si sa do toho obul a tiež je to iba teoretický príklad ťažko premietnuteľný do reality v područí nadnárodných monopolov a stavu keď vláda nemá nijaké národohospodárske páky v rukách a plní iba dispozície Euro-Unie).
Otázka do diskusie: urobila by Šimečkova vláda progresívcov + ostatných iný, lepší materiál? Iste nie, lebo nemá ani toľko možností/skúseností ako tá vláda Ficova. Neuvedomujeme si, že sme iba súčasťou hry figúrok ovládaných inými silami? A pripomeniem Ti aj frázu P. Zajaca-Vanku, že „bez národohospodárskeho zázemia by sa ani SNP neuskutočnilo“.
Takže kým sa nezmení princíp nemôžeš očakávať zmeny detailov. Slováci prežívajú podľa hesla: VYDRŽAŤ. Prajem zdravie a srdečne pozdravujem Julo

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
17. novembra 2023 13:01

Milý Julko,
po roku 1989 všetky privatizujúce vlády spôsobili zničenie, rozkradnutie či rozpredanie nášho vyspelého priemyslu (ZSMK Tlmače) a tak som čakal v PVV vytýčenie oživenia priemyslu. Ako Ty vravievaš, Slovensko sa stalo montážnou dielňou Európy, a tak zisky 4 automobiliek idú do zahraničia. Držím palce Ficovej vláde, ale programové vyhlásenie ma sklamalo. Nemá to byť kniha, ale niekoľko strán, z ktorých by bolo jasné, čo podstatné chce a môže vláda za 4 roky dosiahnuť. Nemáme rozhľadených politikov, v posledných 3 vládach boli, naopak, veľmi submisívni, odborne nezdatní a s titulmi získanými podvodom, a tak vlastne figúrkam, nie tvorcami ekonomickej politiky a vzrastu, zbohatnutia Slovenska.
Ďakujem
jarko