Rozumie občan Ódorovým konsolidačným opatreniam ?

Úradnícka vláda SR v stredu predstavila návrh konsolidačných opatrení, ktorými by sa mohla riadiť budúca vláda na to, aby Slovensko smerovalo k nižšej zadlženosti a poklesu deficitu verejných financií. Ako na tlačovej konferencii povedal poverený premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor „na výber budú mať z konkrétnych opatrení, no môžu si povedať, že pôjdu vlastnou cestou“. Materiál úradníckej vlády môže byť však pre novú vládu podľa Ódora inšpiráciou.

 

Akosi som opatreniam nerozumel. Ale hlavne výroku: „My sme to nemuseli robiť, ale chceli sme pomôcť budúcemu premiérovi a ministrovi financií,“ poznamenal Ľudovít Ódor. Vláda má podľa neho možnosť vybrať si pre seba najlepšiu cestu. Michal Horváth hovorí, že „tieto opatrenia umožňujú novej vláde pracovať so skalpelom. Ak ale budúca vláda konsolidáciu zanedbá, bude potrebné do rúk zobrať sekeru“. Čitateľ sa môže spýtať, že  kde boli a čo robili od roku 1993?

Ete v roku 2000 som skonštruoval graf finančných tokov medzi 4 sektormi ekonomiky domácnosťami, vládou, podnikmi a zahraničím v dolnej časti grafu a to na báze poznatkov makroekonómie a mikroekonómie. Má túto podobu:

 

 

Čitateľ vidí nielen geometrické útvary, ale aj texty v nich, ktoré opisujú čo predstavujú. Predovšetkým vidí obsah pojmu HDP. Zreteľný je aj obsah pojmu netto národný produkt, národný dôchodok, príjmy domácností a nakoniec disponibilný príjem domácností, čo zobrazuje horná časť grafu. Kde smerujú jednotlivé finančné toky znázorňujú šípky.

Vzhľadom na úvodné vety, pozrime si podrobnejšie obdĺžnik vláda. Vidíme čo do neho priteká a čo odteká. Má dva hlavné odtoky – G, čo sú výdavky vlády na nákup tovarov a služieb a tok transferové platby, čo sú napr. penzie, rodičovské prídavky atď., ktoré tvoria súčasť príjmov domácností. Prítokmi do sektoru sú aj nepriame dane, dane z príjmu akciových spoločností, podnikov, príspevky na sociálne poisteniedaň z príjmu fyzických osôbDomácnosti majú ako prítok disponibilný príjem a majú dva odtoky úspory a tok C, čo sú výdavky domácností na nákup tovarov a služieb. Po tomto objasnení kolobehu tokov je prirodzené sa spýtať,  čo konkrétne sa stane, čo bude dôsledkom v ekonomike, ako to ovplyvní disponibilný príjem, ako to ovplyvní úspory obyvateľstva, ako  sa zmenia investície, či ako to zmení export a import, ak sa splnia tie čísla opatrení vlády, ktoré uvádzajú aj v médiách? Ak to vláda nevie povedať, potom tie údaje sú iba strašidlom.

 

Po roku 1993 ani jedna vláda takto jasne neukázala kolobeh finančných tokov SR, hoc ekonomická veda to pozná. Hovorí o tom aj tento fakt. Americký Bureau for Economic Analysis prijal obraz ekonomiky, finančných tokov, za ktorý S. Kuznets (môj učiteľ) dostal Nobelovu cenu a má tvar

 

 

Čitateľ opäť vidí spomenuté 4 sektory a všetky toky obsahujú aj konkrétne číselné údaje. V tomto prípade je to rok 1979. Zreteľne vidieť aj „hrúbku“ tokov. Je to akýsi „ekonomický motor“ a úlohou ekonómie je, optimalizovať tie toky, teda optimalizovať „hrúbku trubiek“ ekonomického systému. To má zabezpečiť vláda, konkrétne ministerstvo financií. Majú to ročne prezentovať.

 

 

Záver

Z úvahy vyplýva, že ekonomická veda dôkladne opisuje fungovanie ekonomiky, zložitý komplex, na prvý pohľad spleť vzťahov, avšak práve vďaka vede sprehľadnený. Kto po roku 1993 zlyhával? Vláda? NR SR? Ekonomický komplex ekonometria opisuje ekonometrickým modelom, v ktorom jeho tvorca  uvedené finančné toky v schémach a väzby medzi nimi vyjadrí konkrétnymi funkciami. Model by poskytol číselné hodnoty finančných tokov tak ako vidieť na grafe USA a to vopred. Model by iste mal najmenej 100 rovníc. Ekonomiku nemožno zachrániť bez úcty a rešpektovania ekonomických vied. Ekonomická inteligencia na fakultách mlčí. Podstatná je však otázka, kto dnes za dnešný stav ekonomiky zodpovedá?

Aby som čitateľovi hlbšie priblížil moje požiadavky na riadenie ekonomiky, nemôžem nespomenúť 1000 stranové dlelo z roku 1937 Prof. Engliša, dvakrát ministra financií ČSR, s názvom Soustava národního hospodářství s podnadpisom Věda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života.

 

Sú si toho vedomí vládni ekonómovia?

 

Prof. J. Husár

Bratislava, 8/10/2023

 

 

0 0 hlasy
Article Rating
Odoberať
Notify of
guest

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

15 Comments
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasov
Inline Feedbacks
View all comments
Stanislav Kmeť
Stanislav Kmeť
12. októbra 2023 13:24

Ďakujem pekne pán profesor za výstižnú charakteristiku súčasnej situácie. Je známe, že vedecké teórie amerického matematika Johna Forbesa Nasha nachádzali uplatnenie v ekonómii. Nobelovu cenu za ekonómiu mu udelili v roku 1994 za prínos k teórii hier. Aj to je dôkazom, že ekonomika je založená na vedeckých princípoch, ktoré je potrebné rešpektovať a dôsledne uplatňovať.

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
12. októbra 2023 13:43
Odpovedať  Stanislav Kmeť

Pán profesor,
veľmi pekne ďakujem. Na toho velikána nás upozornil náš múdry učiteľ v 3. ročníku (1958) na predmete výpočtová technika. Zohnal som si knihu a tu je pár viet, ktoré mám v poznámkach:

Motivácia a chovanie ľudí je väčšinou rovnako tajomné ako matematika sama. Nash tvrdí (1950), že znesiteľný poriadok v spoločnosti je produktom individuálnej racionality a osobného záujmu, nie spoločné dohody na nejakom spoločnom dobre. Jednotlivec má maximalizovať svoje výhody a minimalizovať svoje nevýhody.

The Theory of Games and Economic Behaviour: Aj napriek tomu dúfame, že sa nám podarí skutočne porozumieť (pochopiť) problému výmeny, keď ho budeme študovať z iného zorného uhla; teda z perspektívy „strategickej hry“. – Von Neuman a Morgenstern.

S pozdravom
jhusár

Jozef Hlušek
Jozef Hlušek
9. októbra 2023 17:21

Vážený pán Profesor,
už sa mi zdá byť trápne stále Vás chváliť, ale čo robiť, keď si pochvalu zaslúžite? Takže, výborné a poučné. Predsa len by som si dovolil k Vášmu článku tieto pripomienky:
1. Myslím si, že Mečiarova vláda, ktorá privádzala na svet súčasnú SR si zaslúži od Vás výnimku z paušálnej kritiky a pochvalu za to čo za danej situácie dokázala.
2. Odorove „konsolidačné opatrenia“ sú pokusom o alibi pre matovičo-hegerovsko-odorovské ekonomické takmer štvorročné orgie, ktorými dobrovoľne a možno cielene, či možno pre skromné IQ hlavných protagonistov tohto obdobia, s výdatným prispením prebujnenej štátnej administratívy, priviedli SR na pokraj bankrotu.
3. Situácia v riadení a spravovaní ekonomiky štátu sa nezmení, kým nebude prijatý zákon o hmotnej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov. Ak by bol takýto zákon prijatý, štátny aparát sa sám v priebehu niekoľkých mesiacov „vyčistí“ nielen od úplných hlupákov ale aj od rôznych odorov. Týmto smerom skúsme zamerať všetci naše spoločné snaženie.

Tibor Šagát
Tibor Šagát
8. októbra 2023 17:51

vážený pán profesor,
opakovane čítam Vaše analýzy a pokusy inšpirovať politikov rešpektovať vedu v ekonomike. Okrem Vašej odbornosti obdivujem Vašu trpezlivosť a slušnosť s akou veci predkladáte. Z prečítaného, ako aj príspevku Ing. Zajaca-Vanka je mi jasné, že riešenie úradnícka vláda nasmerovala na občanov, vôbec do tohto procesu nezapojili investorov a podniky. Súhlasím, že zdanenie výnosov by malo byť tam, kde vznikajú, inak všetky iné riešenia sú namierené proti nám občanom. Kto zadal úlohu úradníckej vláde predložiť uvedený návrh na konsolidáciu financií, vari nie západní investori?

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
8. októbra 2023 18:47
Odpovedať  Tibor Šagát

Pán profesor,
pekne ďakujem za veľmi múdre slová. Pán profesor, naša ústava nepozná, nedefinuje pojem úradnícka vláda. Úradnícka vláda má byť zostavená bez ohľadu na príslušnosť členov s cieľom prekonať obdobie, v ktorom nie je možná dohoda medzi parlamentnými stranami na personálnom zložení vlády, až po najbližšie voľby (a čo naša prezidentka?). A čo na to ústavní právnici? Taká vláda väčšinou za úlohu iba udržať status quo. Ódor nemal schválené programové vyhlásenie.

Veľmi dobre ste, pán profesor, napísali tú poslednú vetu. Blahoželám
jhusár

Marián Moravčík
8. októbra 2023 16:41

Ešte raz som sa vrátil. Našiel som si trochu viac podrobností toho Odorovho návrhu konsolidácie a zásadný nedostatok vidím v tom, že úradnícka vláda vôbec nerozmýšľa v zmysle diagramov profesora Husára. Všetky opatrenia ovplyvňujú len príjmy a výdavky štátu. Štát neoliberálne myslí len sám za seba ako samostatná jednotka v ekonomickom priestore.
Celé zle.

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
8. októbra 2023 17:55

Pán inžinier, a aj hrozné pojmy, neekonomické pojmy – balík (na pošte) , menu ( v reštaurácii) opatrení. Máme systém, či sústavu opatrení, ako hovorí aj Prof. Engliš a to už v roku 1937, teda rok po Keynesovi. Nemohol z neho, lebo napísať 1000 stranové dielo s údajmy a odvolávkami na autorov sa nedá napísať za rok.
jhusár

Marián Moravčík
8. októbra 2023 16:29

Bolo by veľmi zaujímavé vidieť ten nižší diagram s aktuálnymi údajmi. Ten načrtnutý má údaje z roku 1979 – v inej socio-ekonomickej realite.
Veľmi by sa žiadalo mať tu znázornené aj toky do a zo zahraničia (v roku 1979 to také podstatné nebolo).
Podľa Eurostatu má Slovensko v posledných rokoch zápornú bilanciu finančných tokov so zahraničím v proporcii 5-10 % HDP. Priznám, že ja som nervózny práve z tohto údaja, lebo bez ohľadu na to, či doma ide viac príjmov firmám, štátu alebo domácnostiam, aj tak pravidelne niečo nenávratne odchádza preč.
Hlavné opatrenia by sa mali urobiť tu.

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
8. októbra 2023 16:38

Pán inžinier,
veľmi dobre ste napísali. Totiž v HDP je iba člen export – import. Rovnako sú zaujímavé aj toky obchodnej bilancie a aj toky platobnej bilancie. Tam by sme jasne videli ako je to s ktorou krajinou. menovite by som rád videl Ukrajinu, lebo v platobnej bilancii musia byť aj dary. Ale aj toto, čo som napísal v úvahe:

Ekonomiku nemožno zachrániť bez úcty a rešpektovania ekonomických vied. Ekonomická inteligencia na fakultách mlčí. Podstatná je však otázka, kto dnes za dnešný stav ekonomiky zodpovedá?
Kto z o d p o v e d á??
jhusár

Dušan
Dušan
8. októbra 2023 14:33

Vaše komentáre a upozornenia v súvisel s rozpočtom vlády sú perfektné.len żiaľ nikto to neberie z nich vážne, lebo tomu nerozumejú. Vaď hej, pri ich vzdelaní.
Súhlasím s Ing. Zajac-Vankom. Zdanenie výnosov by malo byť tam, kde vzniklo a potom by bolo dosť financií aj na splácanie dlhov rozvoj ekonomiky Slovenska
Dušan

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
8. októbra 2023 14:47
Odpovedať  Dušan

Pán profesor,
ekonomická veda nie je rozprávanie pri pive. Je to veda. A ak jej niekto nerozumie, ako ste napísali, môžeme čakať, že jeho opatrenia nás dovedú ta kde nechceme, ta kde sme dnes. Politici nemôžu byť submisívni.
jhusár

Ivan
Ivan
8. októbra 2023 14:00

Pán profesor, vládni ekonómovia vôbec odporúčania p. Ódora neberú vážne a idú a pôjdu si svojou vlastnou cestou bez ohľadu na zadlžovanie Slovenska. Vládni ekonómovia – t. j. politici, riešia len samých seba, nie prospech občanov a republiky. A súhlasím s p. Ing. Zajac – Vanka, veď to už je bežná prax od 1.1. 1993 – všetko si zaplatia občania.

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
8. októbra 2023 14:56
Odpovedať  Ivan

Pán inžinier,
neviem či to bola úloha Ódorovej vlády, aby pripravila tieto „opatrenia“. Minulé vlády mali aplikovať poznatky. Kde bola RRZ, či IFP? Iba sedeli na stoličkách? A tak ako Vy vidíte problém s odporúčaniami, iste si ich vyhodnotia aj politici a ekonómovia, ktorí nastúpia v novej vláde. Verím, že sa poučili, že ekonomické zákony nie sú také ako Ohmov zákon, pri ktorom ak nedodržíme vzťah napätie = intenzita krát odpor, žiarovka sa nám nerozsvieti. V ekonómii zákony majú charakter Kondratievových vĺn.
Vďaka.
jhusár

Ing.Peter Zajac-Vanka
Ing.Peter Zajac-Vanka
8. októbra 2023 13:28

Pán profesor, som veľmi rád, že ste do svojej state pridali aj tie dva zásadné diagramy, graf finančných tokov a diagram kolobehu finančných tokov. To už musí byť zrozumiteľné dnes aj stredoškolákovi. Ale „expertom“ to zrozumiteľné asi nie je.
Ak nanesieme na takýto graf – ešte lepšie diagram kolobehu finančných tokov, všetky opatrenia odorovských „expertov“, s hrôzou zistíme, že BREMENO KONSOLIDÁCIE K NIŽŠEJ ZADĹŽENOSTI zas majú poniesť na svojich krížoch IBA OBČANIA! Nie firmy, nie korporácie, nie cudzí investori.
Už nie je otázkou, „kto to dlhové bremeno a rozvrat verejných financií spôsobil“.
Veď to všetci vieme, matovičovsko-hegerovská a odorovská vládna suita. A predtým dlhé roky pohŕdanie štátom, pozývanie cudzích investorov, prižmúrenie očú nad kolonizáciou nielen priemyslu, ale aj obchodu a bankovníctva.
Z finančných tokov jasne vyplýva podľa skutočných čísel štátnych rozpočtov, že štát takmer nič neinkasoval od týchto, ale všetko zaplatili občania.
Dajme iný pohľad, aby sme sa nezbláznili:
Ak by boli podniky štátne a ak by cudzí investori MUSELI platiť dane (áno, i daň z dividend a z exportu, ktorý nie je exportom ak sa vraj deje do EU), tak tie „rúry“ od kapitálu a podnikov smerom do štátneho rozpočtu by boli hrubo preplnené tokmi príjmu do štátneho rozpočtu a verejné financie by boli dnes v pluse.
Ale – nie sú!
Sú marné nádeje, že nová vláda s tým niečo urobí? A len dúfajme, že „an-bloc“ zamietne celú tú „odorovštinu“.

Jaroslav Husár
Jaroslav Husár
8. októbra 2023 14:44

Peter,
dobre poznám Tvoj boj a veľké úsilie, ktoré vyvíjaš nielen príspevkami ale máš aj diela, ktoré hovoria o tom ako má ekonomika fungovať. A vzhľadom na neznalosti vo vládnych kruhoch budú to občania, ktorí budú znášať bremeno konsolidácie navrhnuté úradníckou vládou. Ale musím upozorniť aj na pojmy. Už máme nielen rovnú daň z dielne Mikloš-Ódor ale aj pojem mix opatrení. Čo to je mix? Opatrenia musia byť systémom, sústavou, čo už napísal Prof. Engliš v roku 1936. Ten mix môže iba zmixovať e k o n o m i k u. Aj Ty aj ja chceme, aby ekonomika fungovala, čo žiada ozaj hlboké poznatky.
jaro